Svensk spelindustri går bra, men det kommer behövas massor med folk för att tillväxttakten ska fortsätta. Minst 25 000 nya utvecklare kommer behövas inom tio år, enligt en rapport från Dataspelsbranschen.

"Vägar in i spelbranschen" heter rapporten, och den tar upp ämnen som brist på kompetent arbetskraft, läget i branschen nu och vad som behövs för att täcka framtida behov. Vilket alltså kommer vara rejält.

Redan i dag skulle mer än dubbelt så många behöva utbilda sig för att jobba i branschen. 2021 slutförde 616 personer en spelutbildning, medan 1 348 personer nyanställdes. I dagsläget beräkas 30-50 procent av de som jobbar med spel komma från ett annat land. Av de som antogs till en "högre spelutbildning" i höstas var 27 procent kvinnor, och rapporten efterlyser åtgärder för att locka fler kvinnor till utbildningarna. 2021 beräknades 22 procent av de som arbetar med spel ha varit kvinnor.

Rapporten ger ett par förslag på hur det framtida behovet av fler utbildade spelutvecklare ska lösas. Man efterfrågar fler utbildningsplatser (yrkeshögskolan lyfts fram), arbetstillstånd bör delas ut snabbare och ha bättre regler, mer forskning och att fler får möjlighet att lära sig utveckla spel.

Hela rapporten finns att hämta från Dataspelsbranschen.