Ett EA-patent har upptäckts, vars titel "Generating speech in the voice of a player of a video game" är självförklarande. Det här handlar om ett patent där spelaren bidrar med korta röstinspelningar, som ska generera en röst som sedan en spelarkaraktär använder sig av.

Patentet arkiverades redan 2020 men publicerades första förra månaden (tack, VeryAli Gaming).

Processen ska bestå av att spelaren bidrar med "input-data som representeras röst-content", som sedan ska passera igenom en synthesizer-modul, röstkonverterare och vocoder som ska generera dialog efter inputen. Idén är, förstås, att protagonisten ska kunna låta som spelaren.

I dokumentationen hänvisar man till tidigare försök krävt "timmar av röstinspelningar" för att fånga rösten. I det här fallet skulle man dock bara kräva minuter av röstinspelning från spelaren.

Patentet är ingen garanti på att vi får se spel som faktiskt nyttjar metoden. Men om det blir verkligt kan vi kanske se fram emot att höra våra egna röster i Dragon Age eller Mass Effect.