Valfriheten i Baldur's Gate 3 är stor, vilket innebär att det finns mycket intressant statistik om vilka val spelarna generellt gör, som Larian nu har delat med sig av ytterligare
en gång. Den senaste statistiken baseras på en samlad speltid på 452 500 000 timmar, eller 51 662 år.

1,3 miljoner spelare har hittills klarat spelet, och intressant nog har 94 procent av alla spelare valt att skapa en egen karaktär snarare än att välja en av de färdiga origin-karaktärerna. De resterande 6 procenten har främst valt att spela som Gale, tätt följd av Astarion, medan tjurskallen Lae'zel fortfarande ligger på sistaplatsen, strax bakom Wyll.

När det kommer till romantik är Shadowheart det populäraste kärleksintresset, följd av Karlach och Lae'zel. Hittills är det bara 464 spelare som har klarat spelet i det nysläppta honour-läget (som raderar ens enda sparfil när man dör), men av de 158 000 påbörjade spelomgångarna är det bara 34 000 som dött.