Minst 8 700 anställda i spelbranschen har sagts upp bara i år. Nu kräver intresseorganisationen IGDA (International Game Developers Association) åtgärder från spelföretagen för att bromsa uppsägningsvågen.

I ett upprop varnar man för risken att skickliga utvecklare och andra medarbetare lämnar spelbranschen när anställningarna inte känns trygga. Det kan leda till ett kunskapsunderskott. För att undvika detta efterlyser IGDA bättre planering med långsiktig tillväxt som mål.

Man listar ett antal förslag på åtgärder, bland annat att företag tar höjd för att det förekommer både tillväxt och stagnation eller nedgång i spelindustrin, så att de slipper säga upp och nyanställa som en följd av dessa svängningar. Företag bör också försöka minimera uppsägningarna under lugnare perioder, för att behålla kunskap och talanger inom företaget inför nästa projekt.

Mängder av både stora och små spelföretag har sagt upp folk de senaste två åren. Exempelvis Microsoft (1 900 fick lämna spelavdelningen i januari), EA (670 pers), Sony (900 pers), Embracer (återkommande uppsägningar hos underbolag) och Epic (16 procent får gå).