Quantic Foundry är ett företag som sysslar med marknadsundersökningar, med fokus på vad som motiverar spelare. De har i nio år samlat in data från 1,7 miljoner spelare med hjälp av en modell som de kallar för Gamer Motivation Profile. Den består av tolv olika motivationer, såsom förstörelse, design, upptäckt, community, styrka och strategi, som de mäter via en undersökning som spelare genomgår.

Elva av motivationerna har hållit sig rätt stabila under årens lopp, men den tolfte har sjunkit kraftigt. Det är strategi det handlar om, som de beskriver som lockelsen från långsiktigt tänkande, planering och noga beslutsfattande, och de nämner spel som Europa Universalis och Total War som exempel.

Den snittmässiga strategipoängen har sjunkit från 50:e percentilen till 33:e percentilen, och för oss som inte är statistiskt lagda förklarar de att 67 procent av dagens spelare bryr sig mindre om strategiskt tänkande och planering än snittspelaren gjorde under 2015.