Den ett par månader gamla hemsajten för [[Doom 3]], som i sitt tidigare skick var ganska innehållsfattig, har nu fått sig en tillfräschning modell stor. Innehållsmässigt är det måhända ingen större skillnad mellan den [[Flash]]-tyngda nyversionen och dess föregångare, men ett besök kan måhända göra att tiden tills dess att spelet dyker upp i butik i augusti känns något kortare.

Doom3.com >>

Tipstack till [AtG]r3load.

Skicka en rättelse