"Yes, Elder Scrolls 6 is in pre-production and, you know, we’re going to be doing Fallout 5 after that, so our slate’s pretty full going forward for a while. We have some other projects that we look at from time to time as well."

Todd Howard har bekräftat att ett nytt Fallout ska utvecklas hos Bethesda, men det lär som vi har rapporterat dröja. Men det hindrar ju inte att vi drömmer?

Således. Var tycker du att nästa Fallout-spel ska utspelas, och hur (om något) borde Bethesda förändra gameplay och storytelling i nästa äventyr?