Den amerikanska skjutjärnsadvokaten [[Jack Thompsons]] senaste påhitt är att skicka snigelpost till #Microsofts styrelsemedlem Bill Gates. I brevet intygar Thompson att han ska göra sitt yttersta för att förhindra försäljningen av #Grand Theft Auto 4 till minderåriga. Han avfyrar också vaga varningar om att Microsoft kan ställa till svars om barn får tag i spelet, den kopplingen är dock oklar för undertecknad.

Skicka en rättelse