#Dead Space 3, #Crysis 3, #Simcity och #Medal of Honor: Warfighter är några av spelen som förväntas glänsa under #EA:s presskonferens på Gamescom. Kanske får vi till och med se Dragon Age 3?

Hela presskonferensen kan ni följa live från klockan 16.00.

Glöm inte att hissa och dissa spelen i kommentarstråden.

<object id="flashObj" width="480" height="270" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swfla..."><param name="movie" value="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1&..."></param><param name="bgcolor" value="#FFFFFF"></param><param name="flashVars" value="@videoPlayer=1087633559001&playerID=1111563282001&playerKey=AQ~~,AAAAksUQ1YE~,MuKb0fSW0xM-G8PZ8Qsv-74qMLFwwQj0&domain=embed&dynamicStreaming=true"></param><param name="base" value="http://admin.brightcove.com"></param><param name="seamlesstabbing" value="false"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="swLiveConnect" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1&..." bgcolor="#FFFFFF" flashvars="@videoPlayer=1087633559001&playerID=1111563282001&playerKey=AQ~~,AAAAksUQ1YE~,MuKb0fSW0xM-G8PZ8Qsv-74qMLFwwQj0&domain=embed&dynamicStreaming=true" base="http://admin.brightcove.com" name="flashObj" width="480" height="270" seamlesstabbing="false" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" swliveconnect="true" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Pro..."></embed></object>