Halos original-kompositörer Marty O’Donnell och Mike Salvatori har stämt Microsoft för 20 års uteblivna royalites. Fallet kommer tas upp till veckan och kan potentiellt gå vidare till domstolen om parterna inte kommer överens. Enligt O’Donnell och Salvatori så äger de rättigheterna, medan Microsoft säger att de bara vara anställda och därmed att Microsoft är ägarna av rättigheterna.

Så här säger O’Donnell om situationen:

"It was never work-for-hire. It was always a licence deal. So that's what we did with Halo. With the first Halo music ever, that was written and recorded in 1999 for the first time. It was licensed to Bungie. Bungie didn't get bought by Microsoft for over a year."

"At the time, the Halo music, for this very nascent beginning thing called Halo, was still owned by O'Donnell Salvatori and licensed to Bungie."

Enligt O’Donnell sträcker sig även detta till den kommande TV-serien som han säger så här om:

"[they're] using our monk chant (calling it the theme to Halo) to also advertise and solicit subscriptions for Paramount+."

Alla som sett trailern har nog frågat sig varför den saknar Halo-musiken och rättsfallet skulle mycket väl vara orsaken till varför då denna rättsprocess skickades in redan 2020. Sedan är ju frågan om O’Donnell och Salvatori kan få rätt i sak vad gällande (som de påstår är) en kopierad kör-slinga i trailern, detta återstår och se.