A Better Ubisoft startades av Ubisoft-anställda för ett år sedan, i svallvågorna av det som skedde ungefär ytterligare ett år tidigare. Då rensade företaget bland chefer och omstrukturerade, efter anklagelser om kränkande och olämpligt beteenden. Yves Guillemot, Ubisoft-vd, lovade bättring.

A Better Ubisoft konstaterar krasst att det på det stora hela taget inte blivit bättre.

It is one year to the day that we signed our open letter to Ubisoft management calling for FAR more action to tackle abuse and setting out our four key demands. None of our demands have been met.

A Better Ubisoft, som består av både nuvarande och före detta anställda, slår fast att 25 procent av människorna som skrev under det öppna brevet för ett år sedan idag har lämnat företaget.

Vi har tidigare rapporterat om det så kallade "stora uttåget" från Ubisoft, som sägs bero på nämnda missnöje men också låga löner, andra jobbmöjligheter och företagets kreativa riktning. A Better Ubisoft beklagar att Ubisoft förlorat "oproportionerligt" många av de kvinnor som skrev under det öppna brevet, och väljer att återigen lyfta de krav man ställer på Ubisoft-ledningen.

Krav som alltså inte ska ha uppfyllts.

  • Stop promoting, and moving known offenders from studio to studio, team to team with no repercussions. This cycle needs to end.

  • We want a collective seat at the table, to have a meaningful say in how Ubisoft as a company moves forward from here.

  • Cross-industry collaboration, to agree to a set of ground rules and processes that all studios can use to handle these offences in the future.

  • This collaboration must heavily involve employees in non-management positions and union representatives.