Nyligen gick kompositören Mick Gordon ut och anklagade Id Softwares Marty Stratton för att bära skulden till Doom Eternals soundtrack, som bitvis anses hålla låg kvalitet. Nu har replik kommit.

Bethesda tar via Twitter ställning till förmån för Id Software och dess anställda. De menar att Mick Gordons utspel är "ensidigt och orättvist". Bethesda hävdar att de känner till alla detaljer i historien och menar att Gordons syn på "fakta" förvränger sanningen. De står redo med "komplett och dokumenterat" bevismaterial, om situationen skulle kräva det framöver.

Vidare säger Bethesda att Gordons utspel har initierat trakasserier och hot om våld riktade mot Id Software-teamet, med Chad Mossholder och Marty Stratton i spetsen. Detta tas på största allvar.

Bethesda vidhåller dock sin stolthet över tidigare samarbeten med Gordon, och vädjar till fansen att undvika attacker mot Gordon, Mossholder, Stratton eller någon annan på Id Software.

Gordon bemötte i sin tur Stratton-kritik från maj 2020, och handlar bland annat om en lön som inte betalades ut på nära ett år, om dålig planering, kontraktsförvanskning och en hel del annat.

Ord står mot ord, men ska vi tro Bethesda har de bevis som stärker Id Softwares sida.