[[Codemaster]]s-stallet visar idag upp vad [[Colin Mcrae 2005]] har att ge i multiplayer. De som låter det 173MB tunga demot sladda hem till sin egen uppfart får testa greppet på två banor i bilen Peugot 206, som också återfinns i singleplayerdemot.

Tanka från:

<li>3D Gamers >>
</li><li>Boomtown >>
</li><li>Worthplaying >></li>