#Zipper Interactive arbetar hårt med #Socom 4 med allt vad Playstation Move-stöd och PS3-exklusivitet innebär. En ny E3-rulle har dykt upp där storyn till viss mån grundläggs och det handlar om att Shanghai är under attack, och det är sannerligen ditt jobb - och dina mannars (och kvinnors, PK ska vi vara) - att ta hand om problematiken som uppstått. För att summera, det är rätt snyggt och kommer locka en del - lockar det dig?

<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swfla..." id="gtembed" width="480" height="392"> <param name="allowScriptAccess" value="sameDomain"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="movie" value="http://www.gametrailers.com/remote_wrap.php?mid=101176"></param><param name="quality" value="high"></param><embed src="http://www.gametrailers.com/remote_wrap.php?mid=101176" swliveconnect="true" name="gtembed" align="middle" allowscriptaccess="sameDomain" allowfullscreen="true" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="392"></embed></object>

<img src="http://www.fz.se/bilder/_img.php?i=106935&w=9999&h=9999&s=0&f=0&a=FjZTZmYTliNT"></img>Klicka här för att komma till FZ:s bevakning av E3-mässan 2010.

Skicka en rättelse