Stockholms tingsrätt har lämnat beslut i det uppmärksammade målet kring varumärket Scrolls.

Den första ronden i den omdiskuterade tvisten över varumärket Scrolls mellan #Zenimax och svenska #Mojang Specications är avgjord. Stockholms tingsrätt beslutade igår att skaparna av #Minecraft inte ska beläggas med vite för fortsatt användande av namnet Scrolls..

I protokollet från Stockholms Tingsrätt står det följande i sista stycket:

Det kan således inte, vid en helhetsbedömning av det nu föreliggande materialet, anses föreligga en förväxlingsrisk mellan det ifrågasatta kännetecknet Scrolls och varumärkena The Elder Scrolls. Det finns därmed inte heller sannolika skäl för att det förekommer varumärkesintrång. Zenimax yrkande om interimistiskt vitesförbud ska därför lämnas utan bifall.

Det betyder dock inte att striden är över, utan bara att Mojang får använda namnet till det slutgiltiga domslutet i ärendet och Zenimax kan fortfarande överklaga.

Skicka en rättelse