Med internet i var mans mobiltelefon känns det där med traditionella brev som lite av en kuriositet. Likaså tidningar, kanske några av er inbitna FZ-läsare tycker. Men både blaskor och pappersburen kommunikation lever och frodas, faktiskt i vår absoluta närhet. Hos våra redaktionsgrannar #PC Gamer, till exempel, som för en livlig envägskommunikation med åtminstone en läsare. Mer om det bakom lucka 8 i FZ:s julkalender.

[video=10381]