Storspel som #GTA V främjar och bidrar till rasistiska attityder mot mörkhyade. Ja, åtminstone om vi ska tro en färsk avhandling från Ohio State University där man slår fast att medier – spel i synnerhet – binder samman mörhyade människor med våldshandlingar.

– Att spela som en svart karaktär förstärker klichébilden av att mörkhyade människor är våldsamma, menar Brad Bushman, en av författarna bakom avhandlingen.

I studien lät man två grupper utföra två olika tester. En grupp bestod av 126 universitetsstudenter där 60 procent var män. De spelade #Saints Row 2 där de slumpmässigt spelade som svarta eller vita karaktärer. Efteråt visade det sig att de som spelat som mörkhyade karaktärer hade lättare att associera svarta människor med ord som ”terrible” eller ”horrible”.

"Ingen realistisk bild av svarta människor"

Det andra testet bestod av 141 studenter varav 65 procent var kvinnor. Spelen som testades var här #Final Night Round 4 och #WWE Smackdown vs. Raw 2010. Återigen avgjorde slumpen om studiens testmänniskor spelade som svarta eller vita karaktärer. Och återigen visade det sig att de som spelade som mörkhyade hade lättare att visa rasistiska tendenser. Sannolikheten var större att de kopplade samman mörkhyade med vapen. Brad Bushman resonerar:

– Om vita människor ständigt matas med mediebilden av att svarta är våldsamma har de ingen realistisk bild av svarta människor. Medierna har kraften att föreviga stereotypen av att mörkhyade är våldsamma och detta ses med eftertryck i spel. Den här schablonbilden kan vara mer rådande i spel än i någon annan medieform eftersom svarta karaktärer i spel nästintill är synonymt med att vara våldsamma.