Spelsajten SimHQ:s motorredaktion beskriver på tre sidor hur den med tycke för bilspel finjusterar såväl grafik- som ljudinställningar för att maximalt utnyttja sin dators [[hårdvara]]. Artikeln, som är skriven i allmäna ordalag, innefattar bland annat en diskussion om detaljrikedom och vikten av att använda rätt styrdon.

Pimp your ride >>