Som väntat meddelar [[Valve]] i ett utskick att den första delen i [[Rituals]] [[FPS]]-spel [[SiN Episodes]] nu är föremål för så kallad förladdning genom distributionsnätet [[Steam]]. Tekniken handlar kortfattat om att digitalt ladda hem krypterat spelinnehåll som vid lanseringen (9 [[maj]]) mot betalning (150 SEK) med plastkort sedan låses upp.

Mer information hitåt >>

Skicka en rättelse