På Xbox One får man Shadow Warrior och Assassin's Creed Chronicles: India på Xbox One medan Xbox 360 får bilspelen Split/Second samt Crazy Taxi.

Split/Second vill jag minnas var rätt så underhållande så det ska jag nog ta och spela igen.