Efter flera förseningar hoppas vi att Eugen Systems efterlängade östfronts-strategi anländer som senast utlovat, den 20 juni. Vi hoppas också att den extra utvecklingstiden har hjälpt utvecklaren att bena ut en av de stora nyheterna – den ambitiösa singelplayerkampanjen. Originalspelet innehöll förutom skrimishbanorna där du slogs mot andra spelare eller en ai, också en serie historiska slag att spela själv. Problemet var att där inte fanns någon röd tråd, och att spelaren snarare spelade enskilda batlajer som inte påverkade varandra nämnvärt.

Steel Division 2 hämtar inspiration från både grand strategy-titlar och Total Wars upplägg: övergripande förflyttningar och trupphantering på en stor, strategisk karta, och sedan neddykningar på slagfältens taktiska kartor där själva slagen utkämpas.

I en utförlig (och härligt torr) video presenterar nu Eugen hur kampanjerna kommer att fungera. Det ser ut som om vi får en djup och detaljerad upplevelse där den som vill kan gräva ner sig djupt i truppslag och krigets komplexitet.