Varje år tar svensk spelindustrins samordningsorgan Dataspelsbranschen fram siffror över tillväxten och tillståndet - det så kallade Spelutvecklarindex. Årets upplaga bjuder på mysläsning för de som vurmar för svenska spelframgångar, och visar återigen på att lilla Sverige i allra högsta grad är en global spelare på vår favoritmarknad.

På bara tio år har man gått från en omsättning på 1,2 miljarder till 34,7 miljarder, och idag är hela 667 svenska bolag i färd med att skapa framtidens spelunderhållning.

Den fullständiga rapporten hittar ni här, men för den som inte orkar läsa allt har Dataspelbranschen tagit fram en behändig liten sammanfattning:

● Svenska dataspelsindustrins omsättning växte till 34,7 miljarder kronor under 2020 vilket är en ökning med 41%. Detta kan jämföras med den globala omsättningen som ökade med 20%.
● Var femte tjänst på ett spelföretag i landet, 1 410 stycken, innehas av en kvinna, det motsvarar en andel på drygt 21%.
● En majoritet av företagen går med vinst och branschen redovisar ett sammanlagt positivt resultat för tolfte året i rad. Tillsammans redovisar branschen ett resultat på drygt 7,6 miljarder kronor.
● Svenska spelföretag växer, och sysselsätter 6 596 personer på plats i Sverige samt 7 177 personer utomlands. Svårigheten att rekrytera personal i Sverige består och en allt större del av svenska bolags expansion består i att etablera eller förvärva utvecklingsstudios utomlands. I Sverige ökade antalet anställda med 671 personer, en ökning med 11%.
● 81 bolag startade under 2020, vilket resulterar att det i december 2020 fanns 667 aktiva företag, en ökning med 14% jämfört med 2019.

Branschkännaren Martin Lindell lyfter fram några av siffrorna via Twitter:

Ytterligare ett år i stark medvind alltså.