Den svenska fansidan Battlefield Central har ställt ett antal frågor till [[Dice]] angående det till våren stundande [[Battlefield 2]]. 20 intressanta frågor, som härrör från sidans besökare, besvaras utförligt av producenten Sean Decker och chefsdesignern Lars Gustavsson.

BF Central ställer Dice mot väggen >>