HD Interactive har även de släppt ett demo, närmare bestämt ett av [[Nexus: The Jupiter Incident]] - spelet som tidigare hette Imperium Galactica 3: Genesis. De 115MB:en erbjuder en spelbar bana som inte återfinns i fullversionen.

Tanka från:

<li>GamersHell >>
</li><li>Worthplaying >>
</li><li>3D Gamers >></li>