[[Digital Extremes]] futuristiska shooter [[Pariah]] är ämnet för förhandsgranskning hos Hexus.net, som efter att ha provspelat titeln i London plitat samman sina intryck. Förutom sedvanlig information om story med mer kantas artikeln av ett par synnerligen granna skärmdumpar.

Kolla in Pariah >>