Att marknaden för [[nätrollspel]] ännu inte är mättad visar 75 nya bilder från Quad Softwares butiksaktuella fantasytitel Mourning tydligt. Spelet, som förut kallades Realms of Torment, skall på sedvanligt manér ställa gott mot ont och uppges innehålla såväl alver och orcher som människor och dvärgar.

Spana in Mourning >>