Brutal tredjepersonsaction med gudomliga förtecken - Sega vet vad du inte vet.

Den tredje maj har avslöjats som släppdatum för kommande filmlicenstiteln #Thor: The Video Game. Viss osäkerhet råder dock om detta enbart gäller Nordamerika eller också Europa, men i värsta fall borde vi inte få vänta mycket längre.

Thor: The Video Game utvecklas av #Sega, med assistans av Thor-serietidningsskaparen Matt Fraction. Filmen som spelet bygger på kommer att dyka upp på bio den 6 maj - åtminstone i USA.

Nedan ser du VGA-trailern, ifall du råkade missa den under den gångna helgen!

<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swfla..." id="gtembed" width="480" height="392"> <param name="allowScriptAccess" value="sameDomain"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="movie" value="http://www.gametrailers.com/remote_wrap.php?mid=708343"></param><param name="quality" value="high"></param><embed src="http://www.gametrailers.com/remote_wrap.php?mid=708343" swliveconnect="true" name="gtembed" align="middle" allowscriptaccess="sameDomain" allowfullscreen="true" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="392"></embed></object>

Skicka en rättelse