Under en intervju vid spelmässan i Leipzig berättade #Sony Worldwide Studios ordförande Shuhei Yoshida för Gamesindustry.biz om företagets fortsatta målsättning med Playstation 3. Yoshida sträcker ut en hand om samarbete till utomstående företag då han menar på att det inte är möjligt för Sony själva att "tillgodose alla aspekter av användarnas behov".

We're more open about approaching and bringing services in to PS3 and PSP. We can't support all the needs of the consumer and there are great companies providing services on the PC already - so we're very open to provide the opportunity to those companies to reach our user base as well.

Vidare poängterar han att Sony fortfarande ämnar hålla alla sina konsumenttjänster gratis i så stor utsträckning som möjligt. Bland annat pekar han på att onlinespelande på PS3 är gratis, och att Sony fortsätter uttömma möjligheterna att skapa funktioner som finansieras utan att folk ska behöva betala för dem. Ett annat exempel på Sonys ambitioner är kommande gratistjänsten VidZone som du kan [n=26998 läsa mer om här].

Skicka en rättelse