I fredags [n=16481 kunde FZ berätta] att det av allt att döma förefaller som att förläggaren #Activision förbereder ett [[betatest]] av #Splash Damages och #id Softwares gemensamma och omtalade taktikpangare #Quake Wars: Enemy Territory. Av allt att döma verkar dock slutsatsen - som grundar sig på några nu borttagna textrader på spelets webbplats - på ett ogrundat rykte som helt och hållet misstolkats.

<img src="http://www.fz.se/bildarkiv/images/Enemy_Territory__Quake_Wars/arctic_flight.thumb.jpg" width="100" height="75" border="1" hspace="5" vspace="5" style="border: 1px solid black;"></img>
... betatestet avfärdatActivision hälsar till FZ att de obekräftade uppgifterna bygger på ett - som det heter - "missförstånd" och att betabenämningen anspelar på ofärdiga delar av webbplatsen i sig själv och inte något slags test. Icke desto mindre talar omständigheterna för att man trots allt kommer att inleda ett betatest framöver. Huruvida detta isåfall kommer att vara slutet eller öppet för allmänheten är för stunden endast föremål för spekulation.

Skicka en rättelse