I en notis på det populära [[nätrollspelet]] [[World of Warcrafts]] webbplats meddelar tillverkaren [[Blizzard]] att man stängt 18 000 spelkonton efter att man påvisat olika fusk där merparten avser olika program som samlar guld och föremål i spelet automatiskt. Företaget manar till fortsatt vaksamhet bland ärliga abonnenter.

Blizzard om sin antifuskkampanj >>

Skicka en rättelse