I takt med att nätbaserade spel tar allt större utrymme växer diskussioner om huruvida de är beroendeframkallande fram. Debatten rör om och i så fall på vilket sätt spelarna blir ofrivilligt bundna och i en artikel på Gamasutra benas de många synpunkterna ut, befriande nog utan att genast skrika ut att det förhåller sig si eller så. Med andra ord, ett stycke lätt-akademisk ludologi.

Låt dopaminet flöda - eller? >>

Skicka en rättelse