Som så mycket annat i datorvärlden är möss en förbrukningsvara. Många års hetsiga onlinematcher sliter ner gnagaren både in- och utvändigt. När trampdynorna inte längre bjuder acceptabelt glid står valet mellan att byta råtta eller slänga på så kallade glidkuddar. Everglide MouseGlidez är en variant som enligt FZ:s recensent är värd slantarna, såväl som glidskapare som livsuppehållare.

Skicka en rättelse