Video bryter ner de två spelens strategiska val och hittar förvånande nog många likheter.

Realtidsstrategi, precis som alla andra genrer, är ett brett koncept. Så brett att #Starcraft 2 och #Pikmin 3 kan inkluderas i samma fack utan ha särskilt mycket gemensamt vid första anblicken. Men börjar man djupanalysera de till synes väldigt olika spelen finns där flera beröringspunkter, något videon här nedan vill visa.

Skicka en rättelse