Cirkusen kring Crytek och Star Citizen-utvecklaren Cloud Imperium Games verkar äntligen få ett slut i och med att de båda parterna säger sig ha kommit överens om en förlikning utanför domstolen. Crytek ansökte för en tid sedan om att dra tillbaka sin stämning för att istället kunna återuppta den när singleplayer-spelet Squadron 42 släpps, eftersom de ansåg att detta skulle utgöra ett övertramp mot parternas kontrakt.

Men det verkar alltså inte bli aktuellt eftersom de båda aktörerna har bett domstolen om 30 dagar för att komma överens om termerna för denna förlikning, varpå de tillsammans kommer ansöka om att lägga ned stämningen. Huruvida pengar kommer skifta händer, åt vilket håll det kommer ske och i så fall hur mycket vet vi dessvärre inte, men vi får hålla tummarna för att internets detektiver lyckas luska ut hur denna överenskommelse ser ut.