"Growing Up with Grand Theft Auto: A 10-Year Study of Longitudinal Growth of Violent Video Game Play in Adolescents" kanske inte rullar av tungan, men det är ytterligare en spik i kistan för påståendet att spel skulle göra barn och ungdomar mer aggressiva.

Studien följde en mångfaldig grupp barn från 2007 och framåt, och mätte bland annat aggression, depressiva symptom, ångestsymptom och prosocialt beteende med hjälp av frågeformulär under de tio år som den pågick.

I slutänden kunde de dra slutsatsen att de barn som spenderat mycket tid med att spela våldsamma spel i låg ålder inte var mer aggressiva än barn som inte lagt särskilt mycket tid på att spela våldsamma spel.

Studien bjöd även på andra intressanta insikter, som att gruppen som spelade mest våldsamma spel i låg ålder generellt uppvisade mer depressiva symptom men samtidigt hade mindre ångest, vilket kan innebära att de använde våldsamma spel som ett sätt att hantera sina depressiva symptom.