Svenska [[DICE]] har genom [[Electronic Arts]] försorg under natten släppt version 1.2.4 av kartverktyget Battlecraft ämnat för djungelskjutaren [[Battlefield Vietnam]]. Vid sidan av mindre felkorrekturer sägs den stora nyheten sägs vara möjligheten att skapa egna tunnelsystem. Det 124 MB tunga verktyget finns att hämta från FZ.

Tanka hem från FZ >>