Till Sverige kommer Medal of Honor: Pacific Assault först nästa vecka, samma dag som ett annat efterlängtat [[spel]], men de amerikanska spelsidorna har redan nu färdiga utlåtanden att dela med sig av. Vilken (eller vilka) du väljer spelar egentligen ingen roll, alla har de goda ord att säga om det sjunde spelet i serien som startade Andra Världskrigs-vågen.

Recensions-quad:

<li>Games Domain >>
</li><li>Worthplaying >>
</li><li>GameSpy >>
</li><li>1UP >></li>

Skicka en rättelse