Den gångna veckans storsäljare är återigen #Super Mario Galaxy 2 som behåller sin imponerande förstaplats på Dataspelsbranschens lista över de bäst säljande spelen i Sverige just nu. #Realtime Worlds tjuv och polis-MMO #APB har fått ljummen kritik på de flesta håll men har som synes lyckats fånga intresset hos landets konsumenter. I övrigt bjussar vecka 26 på få överraskningar. Gott så.

[speltoppen;y2010;w26]