Det är inte alltid lätt att efter ett spels omslag döma om det lämpar sig för en gamer på 14 vårar så 2003 startades [[PEGI]], Pan European Game Information klassificera spel. Förutom rekommenderad ålder visa symbolerna även om spelet innehåller våld, skräck och droger eller något annat som inte är lämpligt för yngre att uppleva.

PEGI får tydligare åldersmärkning med färgkodning

- Som vägledning för konsumenten har PEGI har varit väldigt framgångsrikt. EU-kommissionen ställer sig bakom PEGI, men vill också att systemet förbättras och de nya tydligare symbolerna är en reaktion på detta, säger Ann Katrin Agebäck, kanslichef på Medierådet.

Som ett led i denna förbättring förtydligar man nu ålderskategorierna med färgkodning där 3 och 7 får grön färg, 12 och 16 får gul samt 18 märks med röd bakgrund. Först ut med det uppdaterade systemet är #Wii Sports Resort som bedöms som lämpigt om du börjat i första klass.