Om du var ett fan av #Luigi's Mansion är det bara att skatta dig lycklig, ty #Luigi's Mansion 2 är att vänta till Nintendo 3DS. Reggie påpekar att det är en helt ny upplevelse som använder sig väl av 3D-funktionaliteten i konsolen. Inte bara en ny villa att slakta (?) spöken i, utan fler nya villor är att vänta.

Vänta dig media från titeln hos oss senare under mässan.