Spelbranschen är inte obekant med religiösa motiv och uppslag; exempelvis #Diablo och #Hellgate: London låter de onda makterna komma till tals. Och framöver väntar #Tribulation Knights, ett äventyrsspel baserat på bibliska berättelser om världens sista dagar. Målet är att skydda kristna och förhindra att de lockas med av en ond sekts försök att värva medlemmar.

Tribulation Knights kretsar till stor del kring smygande i tredjepersonsperspektiv, och det gäller att inhämta information och rädda fängslade kristna bröder. Spelet saknar för närvarande releasedatum.