Under gårdagen lyckades någon tillintetgöra alla spelare de mötte i storstäder som Orgrimmar och Stormwind. Blizzard var närmast tvungna att ta fram sitt Sword of a Thousand Truths för att kunna stoppa dem.

Ibland lyckas spelare hitta kryphål i spelkod och fuska på alla möjliga vis. Under gårdagen slank någon igenom #Blizzards system för att kontrollera #World of Warcraft, och gick på en hel del servrar omkring och i diverse storstäder som Orgrimmar och Stormwind dräpa alla spelare de såg. Ögonblickligen, och med endast nivå 1-karaktärer. Inledningsvis skedde det på ett antal europeiska servrar, men spelare uppger att det senare föregick samma massaker på några amerikanska. Ett exempel på detta är enkelt att beskåda nedan.

Blizzard meddelar i officiella forumet att det är fixat, och undertecknad tycker att det är ömsom synd att folk spenderar tid på att bråka med andra, och ömsom lustigt att det händer. Blizzard letar just nu efter de skyldiga, och tänker därefter låta dem smaka på The Sword of a Thousand Truths.

Skicka en rättelse