Många förväntar sig att #Blizzard ska tillkännage nästa #World of Warcraft-expansion under veckans BlizzCon och om så blir fallet finns det indikationer på att den kommer utspela sig på Northrend-kontinenten. Roten till detta rykte hittar vi något förvånande från Video Games Live-orkestern som ska spela ett flertal stycken från Blizzards titlar under evenemanget. På informationsbladet om deras framträdande hittar vi nämligen föjande tre stycken - Northrend 1, 2, och 3.

Skicka en rättelse