För första gången på över två år har #Minecraft klättrat ett steg på versionsstegen. Minecraft 1.9: Combat Update lanserades i går, och som undertiteln skvallrar om handlar det till stor del om diverse förändringar av vapenhanteringen.

Bland nyheterna märks en cooldown-tid efter svärdhugg, sköldar, olika specialattacker för de olika vapnen, hang-glidern Elytra, med mera.

Hela changeloggen:

[ul]
[li]Added shields[/li]

[li]Attacking now has a “cool-down” delay, making it more important to time your attacks[/li]

[li]You can now hold items in both hands (default quick key to swap items is ‘F’)[/li]

[li]Swords have a special sweep attack[/li]

[li]Axes have a special crushing blow attack[/li]

[li]Added the elytra[/li]

[li]New mob: Shulker[/li]

[li]Expanded The End[/li]

[li]Added Chorus plants[/li]

[li]New Purpur blocks[/li]

[li]New End Rod block[/li]

[li]Added dragon head block[/li]

[li]Ender Dragon can be resummoned[/li]

[li]Added beetroot and beetroot soup (from MC:PE)[/li]

[li]Added grass path block[/li]

[li]Added igloos[/li]

[li]Armor protection values have been lowered[/li]

[li]Added tipped arrows[/li]

[li]Added spectral arrows[/li]

[li]Added Frost Walker enchantment and frosted ice block[/li]

[li]Added a whole bunch of new sound effects[/li]

[li]Added sound effect subtitles[/li]

[li]Brewing Stand now requires Blaze Powder to activate[/li]

[li]Added skeleton riders[/li]

[li]We believe we’ve fixed MC-10 and a whole bunch of other issues[/li]

[li]Removed Herobrine

[/li]
[/ul]

Pc- och Mac-versionerna av Minecraft har sålts drygt 22,7 miljoner gånger. Det är 2,7 miljoner sålda ex sen i juni i somras. Inte så illa för ett mer än fyra år gammalt spel, vars totala försäljning inklusive konsol- och mobilversioner överskrider 70 miljoner ex. Är det månne Minecraft-porren som lockar...?