Frukten av samarbetet mellan Google Deepmind och Starcraft II blir nu tillgängligt för alla.

Blizzard och Deepmind, Googles forskningsavdelning för artificiell intelligens, annonserade på förra årets Blizzcon att de skulle tillgängliggöra deras forskning kring AI i Starcraft II och tiden är nu kommen. Starcraft II API ger dig tillgång till flera av de verktyg de tagit fram under samarbetet. Syftet är inte att leverera färdiga bottar till strategispelet utan låta vem som helst experimentera med maskininlärning och AI.

Detta är vad som ingår.

  • Scripted AI API

  • Image-based AI API (feature layers)

  • Documentation, sample code, and sample bots

  • Support for offline AI vs. AI play

  • A replay pack of anonymized 1v1 ladder games*

  • Windows and Mac support

  • Fully-featured Linux package of the API

Allt detta bygger på öppen källkod och du kan läsa mer om projektet dels på Blizzards hemsida men också få mer djup via Deepminds dokumentation.

PS. Vi ser inga helst problem med att en AI blir jättebra på att slakta Terrans. Inga problem alls.

Skicka en rättelse