Ända sedan Simcitys dagar brukar stadsbyggarspel vid någon tidpunkt drabbas av översvämningar, tornador, zombier eller andra katastrofer (påfallande ofta orsakade av dig, spelaren). I nyss tillkännagivna Endzone: A World Apart funkar det lite annorlunda: där har katastrofen redan inträffat, och ditt jobb är att bygga ett samhälle det går att överleva i, trots dödlig radioaktivitet, giftigt regn och ett klimat som gått bärsärk.

En global kärnvapenkatastrof tvingar ner de få överlevande resterna av mänskligheten under marken, där de lever i "endzones". 150 år senare tar de sig upp till ytan igen, där de möts av stränga levnadsvillkor. Det gäller alltså att bygga nya samhällen, och samtidigt hålla koll på radioaktivitet, vattenmängder och andra faktorer för att göra livet för dina stackars överlevare drägligt. Världen ska utforskas, resurser samlas in och tillhandahållas, faror ska bemötas – klassiska strategielement.

Nedan en trailer som förklarar grundläggande spelmekanik. Ytterligare information i text här.

Endzone är tänkt att gå early access på Steam under våren 2020.