Som FZ tidigare berättat har hjärnorna bakom [[Quake 3 Arena]]-[[modifikationen]] Urban Terror för avsikt att byta [[spelmotor]]. Mot bakgrund av att valet har fallit på den fritt distribuerbara [[Enemy Territory]]-motorn har belgiska Crossfire ställt projektkoordinatorn Stephen Toumi mot väggen i en intervju om spelet som av vissa pekas ut som [[Counter-Strikes]] rättmätiga arvtagare.

Informativ lördagslektyr >>