Justitiekansler Göran Lambertz kan komma att väcka åtal mot datorspel med våldsamt och rasistiskt innehåll, uppger TV4:s Nyheterna. JK vill pröva om extremt våld och våld mot vissa befolkningsgrupper, exempelvis i [[Postal 2]], strider mot Tryckfrihetsförordningen.

Nyheterna har också låtit två 14-åringar försöka köpa Grand Theft Auto 3, vilket de tilläts göra i samtliga tre testade butiker. Spelet har rekommenderad 18-årsgräns, men eftersom Sverige inte har någon lagstadgad åldersgräns för inköp av spel, endast rekommendationer, begår butikerna inget brott när de låter ungdomar köpa spelen.

Läs mer hos TV4 >>