Uppköpet av Activision går nog inte lika smidigt som Microsoft hade hoppats, och på flera håll måste de nu argumentera för varför förvärvet ska tillåtas. I Saudiarabien och Brasilien har affären redan godkänts, men på platser som EU och Storbritannien granskas den fortfarande.

Nu säger sig politico.com ha pratat med flera källor som uppger att USA:s federala handelskommission (FTC) är skeptiska till Microsofts argument och överväger att stämma dem på antitrust-grunder (alltså för konkurrenshämmande aktiviteter). Inget är ännu hugget i sten, men den potentiella stämningen skulle kunna komma så tidigt som nästa månad.

En av de största motståndarna till affären är Sony, som menar att framför allt Call of Duty är ett så pass starkt varumärke att det skulle hämma konkurrensen om Microsoft fick kontroll över det. Microsoft har kontrat med att utlova Call of Duty-släpp på Playstation även om de skulle förvärva Activision, och det senaste erbjudandet sägs sträcka sig tio år framåt i tiden.