Larian släppte en fjärde hotfix till Baldur's Gate 3, men drog tillbaka den efter krascher. Något som i sin tur hindrade spelare från att komma åt sparfiler medan hotfixen, tja, fixades.

Kort sagt: det blev inte kanon. Larian vet det och skriver att de "ändrar" sina rutiner.

Igår tvingades vi återkalla hotfix 4 på grund av kompileringsproblem. För att hindra detta från att upprepas ändrar vi hur vi driftsätter våra patchar.

Att hindra spelare från att spela vidare med sina hotfix 4-filer var "inte okej", men då man hade att välja mellan två dåliga alternativ ansåg man att detta var det bästa. Man menar att deras hotfix genomgått "grundliga" tester, men när man skapade en ny build för att ändra versionsnumret råkade denna ut för ett kompileringsfel. Felet är sällsynt menar Larian, men de lovar bättring.

Vi var inte förberedda. Vi borde ha varit det. Vi gjorde fel.

Framöver ska varenda liten förändring, oavsett hur liten, gå igenom rigorösa tester, säger Larian. Det innebär bland annat automatiska tester och tester för att se till att sparfiler är kompatibla.

Första stora patchen har ännu inte släppts. Den kommer inkludera över 1 000 fixar.